Nationella Kvalitetsregister. Logotyp.

ATT DRIVA KVALITETSREGISTEREN INTRODUKTION

Det här är en utbildning om att driva kvalitetsregister, för dig som registerhållare eller styrgruppsmedlem. Utbildningen är tänkt att ge dig en helhetsbild och vara en resurs för dig i ditt dagliga arbete.

2 EN UTBILDNING

Utbildningen består av sex områden med olika fokus och som tillsammans lyfter det viktigaste att ha koll på i registerarbetet.

GÅ TILL UTBILDNINGEN

3 EN FÖRDJUPNING

Fördjupningsdelen innehåller dels det kompletta material som vi utgått ifrån när vi gjort urvalet till utbildningen och dels hänvisning till webbsidor, presentationsmaterial och litteratur som kan vara användbar när du vill fördjupa dig inom ett eller flera av områdena. Den är tänkt som en samlingsplats för bra information, men vi hänvisar även hit från utbildningsdelen när relevant.

GÅ TILL FÖRDJUPNINGEN

© Copyright 2015