ATT DRIVA KVALITETSREGISTERFINANSIERING

Staten och landstingen bidrar gemensamt till finansieringen av de Nationella kvalitetsregistren. Medlen ska användas till att säkerställa en stabil grundfinansiering, bygga ut lämplig organisation och möjliggöra önskad utveckling av registren.


Verksamheterna bidrar med arbetstid, kunskap, kompetens och konkret registerarbete, såsom utformning, användning, utvärdering och anpassning.

Patienterna bidrar med data genom sin medverkan i registret som enskilda patienter, och med kunskap och erfarenheter som medlemmar i styrgrupper.

 

HUR GÅR DET TILL?

Kansliet för de Nationella kvalitetsregistren har i uppgift att samordna resurserna från stat och landsting, verksamheter och patienter med den övergripande verksamheten och dess kostnader. Nationella kvalitetsregistren samordnar de resurser som kommer från stat och landsting, verksamheter och patienter, med verksamheten och dess kostnader.

Klicka i bilden nedan för att lära dig mer om hur finansieringen från Nationella kvalitetsregister går till, steg för steg.

 

YTTERLIGARE MÖJLIGHETER TILL FINANSIERING

Förutom grundfinansieringen från Nationella kvalitetsregister finns ytterligare möjligheter till finansiering, exempelvis de nedan. Särskilt för tjänster till industrin finns dock vissa aspekter som behöver beaktas.

Klicka i bilden nedan för att lära dig mer om vad som gäller vid samarbete med industrin.

 

ERSÄTTNING OCH AVGIFT FRÅN DELTAGARE


Deltagarersättning

Till verksamheter som ansluter sig till registret och matar in data kan ersättning i vissa fall ges, men medel från satsningen får inte användas för detta.

Deltagaravgift

En del register tar ut en deltagaravgift. Beslut om detta bör vara väl förankrat, inte bara i användargruppen utan också i klinikledning och hos sjukvårdshuvudman.

 

INGEMAR PETERSSON OM FORSKNINGSFINANSIÄRER

TITTA PÅ INTERVJU