30 oktober 2020
Prenumerera på information från Nationella Kvalitetsregister

Patient­medverkan

Patientperspektivet är mycket viktigt i kvalitetsregisterarbetet. Det omfattar patienter i den allmänna hälso- och sjukvården och i den kommunala hälso- och sjukvården. Syftet med patientrapporterade mått är att systematiskt samla kunskap om hur patienterna själva upplever sin hälsosituation och den givna vården.

Guiden Patienters medverkan i kvalitetsarbete

Arbetet med patientrapporterade mått ska leda till ökad öppenhet och dialog. Tillgång på data ska vara till nytta för patienter inom vården genom bra möjligheter till uppföljning och förbättringsarbete.

Guide för patientmedverkan

En guide har tagits fram som ett stöd för dig som arbetar med kvalitetsregister och vill öka patientperspektivet.

Guiden kan användas av både patientföreträdare och av andra i registrets styrgrupp.

Patienters medverkan i kvalitetsregisterarbete (PDF, öppnas i nytt fönster)

Du bidrar till en bättre vård

Genom din medverkan som patient är du med och förbättrar och utvecklar vården.

Uppgifterna i registren ger unika möjligheter att se vilka arbetssätt, behandlingsmetoder, läkemedel och produkter som ger bra resultat för dig som patient och vilka som inte längre bör användas.

Tack vare Nationella Kvalitetsregister kan vi även se skillnader och likheter i vården över landet, vilket bidrar till ett ständigt förbättringsarbete. Dessa resultat kan du se på webbplatsen Vården i Siffror där bland annat data från Nationella Kvalitetsregister visas.

Ju fler personer som är med i kvalitetsregistren desto säkrare blir resultaten.
Dina uppgifter omfattas av sekretess och skyddas så att ingen obehörig kan ta del av dem.

Rätt till information

Som patient har du rätt att få information om du ingår i ett eller flera Nationella Kvalitetsregister. Din vårdgivare, det vill säga vårdcentral, sjukhus eller den kommunala vården ska ge dig information om vad det innebär.

Du har också rätt att inte vara med i kvalitetsregistret och även det hanteras via din vårdgivare. Du kan också kontakta ansvarig registerhållare direkt för att bli borttagen ur ett register.
Här hittar du alla register samt ansvariga personer.

Läs vidare

Du hittar mer information om dina rättigheter på sidorna Juridik och regelverk samt För dig som patient.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!