13 augusti 2020
Prenumerera på information från Nationella Kvalitetsregister

Registerservice på Socialstyrelsen

På Socialstyrelsen finns registerservice som har till uppgift att stödja de Nationella Kvalitetsregistren med att förbättra kvaliteten på data, bland annat genom att göra täckningsgradsanalyser med hjälp av hälsodataregistren.

Registerservice kan bland annat ge kvalitetsregistren stöd med följande:

  • Ge statistik från hälsodataregistren, socialtjänstregistren och dödsorsaksregistret. Det är värdefullt för både nystartade och etablerade register att få kunskaper om omfattningen av de åtgärder och diagnoser som det egna registret registrerar.
  • Sambearbetningar av kvalitetsregisterdata och Socialstyrelsens register, till exempel för att titta på täckningsgrader eller indikatorer.
  • Service för forskning som bedrivs med utgångspunkt i registerdata, tex hälsodataregister och kvalitetsregister.

Vid alla utlämnanden av data tillämpar Socialstyrelsen statistiksekretessen (offentlighets- och sekretesslagen 24 kap 8 §).

Registerservice på socialstyrelsen.se

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!