Prenumerera på information från Nationella Kvalitetsregister

Nationella riktlinjer

Här presenteras andra värdefulla källor inför val av variabler och indikatorer.

Social­styrelsens nationella rikt­linjer

Socialstyrelsen utarbetar nationella riktlinjer, med rekommenderade indikatorer och målnivåer, för ett antal olika områden. I dagsläget inkluderar detta följande slutliga riktlinjer:

 • palliativ vård
 • rörelseorganens sjukdomar
 • sjukdomsförebyggande metoder
 • tandvård
 • lungcancer
 • schizofreni – psykosociala insatser
 • demens
 • depression och ångest
 • diabetes
 • stroke
 • hjärtsjukvård
 • missbruk och beroende.

Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Specialitets­föreningars nationella och internation­ella behandlings­riktlinje

Många av Sveriges Läkarförbunds specialitetsföreningar tar fram egna nationella behandlingsriktlinjer eller anpassar internationella behandlingsriktlinjer till svensk praxis.

Förteckning över Sveriges Läkarförbunds specialitetsföreningar

Fler källor inom ämnet:

Vårdhandboken

Rapporter från SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering)

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!