1. Om Nationella Kvalitetsregister

Här finns övergripande information om vad ett Nationellt Kvalitetsregister är, hur det finansieras, hur medlen kan användas, hur register certifieras och följs upp.

Vad är ett Nationellt
Kvalitetsregister?

Nationella Kvalitetsregister innehåller individbaserade patientuppgifter om diagnos, behandling och resultat för sjukdomar.

Öppna  ⇨


Hur finaniseras ett Nationellt Kvalitetsregister?

Varje år tecknas en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) om finansiering.

Öppna  ⇨

Användning av medel

Nationella Kvalitetsregister ska primärt användas för att säkra och utveckla kvaliteten i hälso- och sjukvård samt omsorg.

Öppna  ⇨

Redovisning och uppföljning

Kvalitetsregistren redovisar uppgifter till Stödfunktionen tre gånger per år. Centralt personuppgiftsansvariga myndigheten (CPUA) ansvarar för internkontroll.

Öppna  ⇨

Certifiering

Nationella Kvalitetsregister är certifierade enligt fyra olika nivåer. Syftet med certifieringen är att kvalitetssäkra registren.

Öppna  ⇨