7. Patienter

Genom att systematiskt samla in uppgifter om hur patienter inom den allmänna hälso- och sjukvården och i den kommunala hälso- och sjukvården upplever sin hälsosituation och den givna vården följs kvaliteteten upp. Patienter ska kunna vara delaktiga och för att underlätta informationen finns material, mallar och verktyg.

Patienter i kvalitetsregister

Insamling av data om hur patienter upplever sin hälsosituation ska vara utformad så att de kan vara delaktiga.

Öppna  ⇨


Uppgifter i register

Uppgifterna i registret omfattas av sekretess. Patienten ska informeras innan datainsamling och kan be att få sina uppgifter borttagna.

Öppna  ⇨

Information om register

För att underlätta information till patienten finns färdigt material, mallar och andra verktyg framtagna.

Öppna  ⇨