1 July 2019
Prenumerera på information från Nationella Kvalitetsregister

Contact

The office in Stockholm, Sweden

Nationella Kvalitetsregister, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
+46 8 452 70 00
kvalitetsregister@skl.se

Addresses

Visiting address: Hornsgatan 20, Stockholm, Sweden

Postal address:
Nationella Kvalitetsregister
Sveriges Kommuner och Landsting
SE-118 82 Stockholm, Sweden

International collaborations

Petra Hasselqvist
petra.hasselqvist@skl.se

+46 8 452 77 72

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!