20 maj 2019
Prenumerera på information från Nationella Kvalitetsregister

Förbättra vården med kvalitetsregister

En äldre kvinna gör sjukgymnastik med stöd av en terapeut.

Bättre vård med kvalitetsregister

De Nationella Kvalitetsregistren har en central roll i flera framgångsrika förbättringsarbeten i vården.

Data från registren kan användas för att se resultat och följa utvecklingen i den egna verksamheten men också för att jämföra med andra.

Introduktion till förbättrings­arbete

Kort animerad film om kvalitetsregisterbaserat förbättringsarbete.

Publikationer

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!