27 november 2019
Prenumerera på information från Nationella Kvalitetsregister

Hitta resultatdata och se jämförelser

På Vården i siffror, i Hälso- och sjukvårdsrapporten och hos 1177 Vårdguiden kan du göra jämförelser och hitta resultatdata. De flesta Nationella Kvalitetsregister har även egna webbplatser där du kan hitta information.

Vården i Siffror

Vården i siffror är ett verktyg för dig som arbetar med att följa upp och analysera mått och resultat inom svensk hälso- och sjukvård. Tjänsten kan ge underlag för att skapa dialog om kvalitet och förbättringsarbete mellan, och inom olika nivåer hos huvudmän och vårdgivare.

Vården i siffror

Öppna jämförelser: hälso- och sjukvård

Rapporten speglar den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av senast tillgängliga data och handlar inte enbart om medicinska resultat, utan även tillgänglighet, kostnader, patienternas erfarenheter och befolkningens syn på sjukvården.

Öppna Jämförelser

Kvalitetsregistrens webbplatser

Under "Hitta register" finns en kort beskrivning av varje register. Där finns också länkar till kvalitetsregistrens egna webbplatser.

Hitta register

1177 Vårdguiden

På 1177 Vårdguiden kan du hitta vård och jämföra vårdcentraler. Där finns även resultatdata från kvalitetsregister, men i begränsad omfattning.

Hitta och jämför vård på 1177 Vårdguiden

Att använda Nationella Kvalitetsregister

Kort animerad film om hur du kan använda data från Nationella Kvalitetsregister för forskning, utvärdering och utveckling.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!