2 juli 2020
Prenumerera på information från Nationella Kvalitetsregister

Förbättringsarbete, rapporter

Här hittar du rapporter där kvalitetsregister använts i vårdens förbättringsarbete.

Bättre liv för sjuka äldre

Bild på omslag till rapporten Bättre liv för sjuka äldre - Stora förbättringar på kort tid

Den fyraåriga satsningen på äldreomsorgen och sjukvården för de mest sjuka äldre har gett positiva resultat. Kvalitetsregister har fungerat som ett expertstöd i sammanhanget och gjort det möjligt att följa utvecklingen i realtid. Spridningen av kvalitetsregister i kommunal omsorg har gått med rekordfart och är idag vardag i den kommunala vården.

Lär mer om och ladda ner rapporten Bättre liv för sjuka äldre - Stora förbättringar på kort tid

Användning av kvalitetsregister i specialistutbildning

Syftet med projektet var att stimulera specialistsjuksköterskeutbildningarna att använda data från de Nationella Kvalitetsregistren i den verksamhetsförlagda delen av utbildningen. En tredje omgång av projektet pågår under 2016. Här kan du läsa slutrapporten från andra omgången av projektet:

Stimulera specialistutbildningarna för sjuksköterskor att använda data från de Nationella Kvalitetsregistren, (PDF, nytt fönster)

Förbättringsarbete Palliativ Syd

Nätverket Palliativ Syd har bildats för att erbjuda stöd till förbättringsarbeten inom palliativ vård i Södra sjukvårdsregionen. Det övergripande syftet är att arbeta fram modeller för kontinuerlig förbättring och utvärdering av aktuella satsningar inom den palliativa vården i regionen. Svenska Palliativregistret (SPR) är en central datakälla utifrån vilket både pågående och planerade projekt ömsesidigt stödjer varandra. 

Palliativ Syd - en översikt (PDF, nytt fönster)

Förbättringsarbete genom lärandeseminarier

I Palliativ Syds regionala förbättringsarbete används lärandeseminarier inom Palliativ vård.

Projekt Palliativ Syd - Registercentrums förbättringsarbete 2014-2015 (PDF, nytt fönster)

Förbättringsarbete i norra regionen

Registercentrum Norr (RC Norr) har de senaste två åren satsat på att öka användningen av kvalitetsregister i verksamhetsnära förbättringsarbete. Fyra projekt har drivits i samarbete med flera kvalitetsregister och verksamheter i Sverige.

  • Registerbaserat arbete på distans
  • Bättre hälsa för prematurfödda barn på lång sikt
  • Förbättrad ekonomi för patienter inom rättspsykiatrisk vård
  • Bättre uppföljning och eftervård av gynekologiskt opererade patienter

Redovisning satsning på förbättringsarbete 2014/15 (PDF, nytt fönster) 

Registerbaserat arbete på distans

Under 2015 har RC Norr ett särskilt uppdrag som rör kvalitetsregisterbaserat förbättringsarbete på distans. I samarbete med pedagogiska institutionen vid Umeå universitet vidareutvecklas en projektplattform och mötesplats för webbseminarier.

Att underlätta kvalitetsregisterbaserade förbättringsprojekt med stöd av distansmetodik (PDF, nytt fönster)

Bättre hälsa för prematurfödda barn på lång sikt

Bröstmjölk är till nytta för barnet eftersom den kan skydda mot skador och stärka immunförsvaret. Data ur Svenskt neonatalt kvalitetsregister (SNQ) visar att 54 procent av de barn som föds före gestationsvecka 33 får bröstmjölk vid utskrivning till hemmet. Projektets syfte var förbättra hälsan för prematurfödda barn på lång sikt, genom att öka andelen för tidigt födda barn som får bröstmjölk vid utskrivning från neo-IVA, NUS.

Bättre hälsa för prematurfödda barn på lång sikt (PDF, nytt fönster)

Förbättrad ekonomi för patienter inom rättspsykiatrisk vård

Patienter inom rättspsykiatrisk vård har ofta problem med sin ekonomi, visar data från det nationella kvalitetsregistret RättspsyK. Därför initierade RättsPsyK ett projekt för att sätta igång förbättringsarbeten i de områden där det fanns brister som kan påverka patientens ekonomiska situation. 13 av landets 25 rättspsykiatriska enheter deltog i projektet.

Förbättrad ekonomi för patienter inom rättspsykiatrisk vård, 2015 version 1 (PDF, nytt fönster)

Bättre uppföljning och eftervård av gynekologiskt opererade patienter

För att höja vårdens kvalitet startades ett projekt för att stödja kliniker med att ta fram förbättrade rutiner och arbetssätt. Det skulle ske där den egna verksamheten - enligt data ur kvalitetsregistret Gynop - hade sämre resultat än riksgenomsnittet. Projektets långsiktiga mål var bättre uppföljning och eftervård av gynekologiskt opererade patienter. Sex kvinnokliniker från Sunderbyn-Piteå i norr till Malmö i söder deltog.

Bättre uppföljning och eftervård av gynekologiskt opererade patienter (PDF, nytt fönster)

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!