Prenumerera på information från Nationella Kvalitetsregister

Forskningskonferens 2017

Nationella Kvalitetsregisters forskningskonferens ägde rum 23 maj och arrangerades tillsammans med Apotekarsociteten och Vetenskapsrådet.

Här finns de presentationer som vi har tillåtelse att publicera.

Välkommen, Apotekarsocieteten, Vetenskapsrådet (VR) och Nationella Kvalitetsregister

Presentation av Apotekarsocieteten
Lisa Bandholtz, Apotekarsocieteten 

Nationella Kvalitetsregister ur forskningens perspektiv idag och framtiden
Jack Lysholm, forskningsstrateg, kansliet för Nationella Kvalitetsregister

Infrastrukturer för registerbaserad forskning
Karl Gertow och Magnus Eriksson, Enheten för registerforskning, Vetenskapsrådet

Hur påverkar den nya dataskyddsförordningen svensk forskning? 
Magnus Stenbeck, sekreterare Forskningsdatautredningen (U 2016:04) 

Kvalitetsregister i internationellt forskningssamarbete
Kristina Lidén Mascher, strateg industrisamverkan och internationell samverkan, kansliet för Nationella Kvalitetsregister

Värdering av behandlingseffektivitet i klinisk vardag
Jan Liliemark, Statens Beredning för Medicinsk och Social Utvärdering

 

A. Kvalitetsregisterforskning – Hur går det till i praktiken? 

B. Kvalitetsregisterforskning - nya möjligheter och utmaningar 

C. Registerbaserad hälsoekonomisk forskning och utvärdering 

Forskningssamverkan (olika modeller)- industrin och akademin
Amy Leval, Janssen 

NARA - Registerforskning i nordiskt samarbete
Cecilia Rogmark, Höftprotesregistret 

Registerforskning i internationellt samarbete inom barnmedicinen
Thomas Frandsen, Rigshospitalet, Köpenhamn

Program i pdf

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!