Prenumerera på information från Nationella Kvalitetsregister

Framtidens Kvalitetsregister

Med ny vision i ryggen har Ledningsfunktionen beslutat om en väg framåt med kort- och långsiktiga mål för Nationella Kvalitetsregistren.

Vision för framtidens kvalitetsregister

Nationella Kvalitetsregister ska bidra till att rädda liv, uppnå jämlik hälsa och användas aktivt för uppföljning, lärande, kvalitetsutveckling, förbättring, forskning samt ledning.

Mål

De Nationella Kvalitetsregistren ska vara en integrerad del i ett nationellt hållbart system för den samlade kunskapsstyrningen och uppföljningen av svensk hälso- och sjukvård,
samt ett viktigt stöd för att uppnå en kunskapsbaserad och jämlik hälsa och resurseffektiv
vård och omsorg.

Nationella kvalitetsregister ska också användas i förbättringsarbete i vårdens och omsorgens verksamheter samt som kunskapskälla för klinisk forskning, inklusive samarbete med Life science-sektorn.

Ledningsfunktionen planerar för framtiden

Den nationella Ledningsfunktionen för Kvalitetsregister har beslutat om en flerårsplan på en övergripande nivå, se bild nedan. Samverkansgruppen har däreftert tagit sig an de kortsiktiga målen och brutit ner dessa till konkreta aktiviteter med ansvariga och tid.

indikatorer

Kort- och långsiktiga mål som beslutats av Ledningsfunktionen för Nationella Kvalitetsregister.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!