2 juli 2020
Prenumerera på information från Nationella Kvalitetsregister

Publikationer och rapporter

Här har vi samlat publikationer och rapporter om Nationella Kvalitetsregister.

Nulägesrapport Nationella Kvalitetsregister

Huvuduppgifterna för kvalitetsregistren, deras registerhållare och styrgrupper samt stödfunktioner är att öka kvaliteten i och användandet av befintliga kvalitetsregister. I Nulägesrapporterna redovisas de aktiviteter som genomförts varje år inom ramen för överenskommelsen om stöd till Nationella Kvalitetsregister mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Alla rapporterna är publicerade som PDF.

Nulägesrapport 2020

Nulägesrapport 2019

Nulägesrapport 2018

Nulägesrapport 2017

Nulägesrapport 2016

Nulägesrapport 2015

Nulägesrapport 2014

Nulägesrapport 2013

Rapport om Nationella Kvalitetsregister

På uppdrag av den tidigare styrgruppen för Nationella Kvalitetsregister har en granskning genomförts av Nationella Kvalitetsregister, Registercentrumorganisationerna (RCO) och det nationella kansliet. Granskningen genomfördes av Ernst & Young under hösten 2017.

Granskningsrapport av EY

Sammanfattning av satsningens fem år

Kansliet för Nationella Kvalitetsregisters sammanfattning av satsningen fem år.

Boken Nationella Kvalitetsregister i hälso- och sjukvården

Den här boken beskriver vad kvalitetsregister är, hur de uppkommit och hur de knyter an till kunskapsstyrning. Vidare skissas bilden av Registersverige, hur de Nationella Kvalitetsregistren används i förbättringsarbete och i ledning av verksamheter.

Beställ boken Nationella kvalitetsregister i hälso- och sjukvården

Läs mer om boken

National Quality Registries in Swedish Health Care

Boken Nationella Kvalitetsregister i hälso- och sjukvården finns också översatt till engelska. Du kan beställa den hos Sveriges Kommuner och Landsting.

Beställ National Quality Registries in Swedish Health Care

Kvalitetsregister i kommunal hälso-sjukvård

En rapport som beskriver Socialstyrelsens arbete med kvalitetsregister av betydelse för personer som får hälso- och sjukvård finansierad av kommunerna. Här redovisas hur man kan använda uppgifter från kvalitetsregister för att analysera den kommunala hälso- och sjukvården.

Kvalitetsregister i kommunal hälso-sjukvård

Bättre vård för varje patient

Hur ska man jobba för att ge patienten bästa möjliga vård? Det är en nyckelfråga inom hälso- och sjukvården. För att kunna besvara frågan krävs erfarenhet. Inte bara från ett patientmöte eller tio, utan helst från tusentals. Och det är här de Nationella Kvalitetesregistren kommer in. I den här skriften kan du ta del av förbättringar, med hjälp av sex olika register.

Bättre vård för varje patient (pdf, nytt fönster)

Informationsutbyte mellan vårddokumentations­system

I rapporten "Informationsutbyte mellan vårddokumentationssystem" tas frågeställningar kring överföring av information mellan vårddokumentationssystem upp. Behovet att undersöka frågan uppkom efter att ett kvalitetsregister ansökt om sanktionering av kvalitetsregistersatsningen för sin lösning för dataöverföring.

Läs mer om rapporten Informationsutbyte mellan vårddokumentationssystem

Registrera flera eller analysera mera?

Vårdanalys har regeringens uppdrag att utvärdera den satsning på registren som staten och Sveriges Kommuner och Landsting driver mellan 2012 och 2016. I den här rapporten presenteras en första delutvärdering.

Registrera flera eller analysera mera? Delutvärdering av satsningen på Nationella Kvalitetsregister

Patienters medverkan i kvalitetsregisterarbete

Den här guiden är ett stöd till alla som arbetar med kvalitetsregister för att öka patienters medverkan i registerarbetet. Guiden kan användas av både patientföreträdare och av andra i registrets styrgrupp.

Guide: Patienters medverkan i kvalitetsregisterarbete (PDF, nytt fönster)

Kvalitetsregister som stöd i förbättringsarbete

Guiden sammanfattar de viktigaste råden till kvalitetsregister som vill utveckla sitt register till ett attraktivt och användbart verktyg för kliniskt förbättringsarbete med syftet att öka patientnyttan.

Guide: Kvalitetsregister som stöd i förbättringsarbete (pdf, nytt fönster)

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!