20 februari 2016
Prenumerera på information från Nationella Kvalitetsregister

Effektmålen för satsningen

Det här är effektmålen så som de är uppställda i överenskommelsen.

Vid utgången av år 2013 ska

 • 60 % av de Nationella Kvalitetsregistren ha en täckningsgrad på minst 80 %
 • 95 % av de Nationella Kvalitetsregistren presentera onlinedata till verksamheterna
 • 100 % av de Nationella Kvalitetsregistren, som har en täckningsgrad på över 80 %, ha öppen redovisning av resultatdata
 • 60 % av de Nationella Kvalitetsregistren presentera resultatdata för patienterna
 • 50 % av verksamhetscheferna använda kvalitetsregistren i sitt förbättringsarbete
 • antalet forskningsprojekt med stöd av kvalitetsregisterdata ha ökat med 100 %.

Vid utgången av år 2016 ska

 • 80 % av de Nationella Kvalitetsregistren ha en täckningsgrad på minst 80 %
 • 40 % av de Nationella Kvalitetsregistren ha en täckningsgrad på minst 95 %
 • 100 % av de Nationella Kvalitetsregistren, som har en täckningsgrad på över 80 %, ha öppen redovisning av resultatdata
 • 100 % av de Nationella Kvalitetsregistren presentera onlinedata till verksamheterna
 • antalet forskningsprojekt med stöd av kvalitetsregisterdata ha ökat med 300 %
 • 80 % av de Nationella Kvalitetsregistren presenterar resultatdata för patienterna
 • 80 % av verksamhetscheferna använda kvalitetsregistren i sitt förbättringsarbete
 • en statistiskt säkerställd förbättring för patienterna, inkluderat minskade skillnader i vården, kunna utläsas för 10 stora diagnosgrupper
 • den svenska hälso- och sjukvården minst ha behållit sin relativa effektivitet i internationell jämförelse.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!